Důležité kontakty

 DŮLEŽITÉ KONTAKTY
 PPP Česká Lípa (pedagogicko-psycholog.poradna)
Havlíčkova 443
tel: 487 521 673
 Dětská logopedie
Mgr.Lucie Vosálová
Purkyňova 1849
tel: 487 954 927
 PaedDr.Karel Neubauer Jiráskova 657
tel: 487 874 169
 Dětský psycholog
Mgr. Naďa Kravcivová
Budova  České spořitelny tel: 487 877 646
 Dětský neurolog
MUDr.Kateřina Henčlová
Liberecká ul.
tel:487 824 508
 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy
Konopeova ul.(u autobus.nádraží)
tel:487 853 203, 607 862 086
 ÚP Česká Lípa
<eva.bartosova@cl.mpsv.cz>, tel:950 108 463