Školní rady

Školská rada 

Zástupci za zřizovatele

Mgr. Hana Moudrá
starostka města Česká Lípa

p. Jaroslav Ulbrich
člen zastupitelstva města Česká Lípa

Zástupci rodičů

p. Markéta Volevecká

p. Michaela Sklenková

Zástupci za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Jaroslav Vrabec
předseda ŠR

Mgr. Miroslava  Mizerová

 

Rada rodičů - v současné době patnáctičlenná.

Školní parlament - zvolen v lednu roku 2009 dle ústavy školního parlamentu, v současnosti je veden žákovskou radou, která má šest členů.