Zaměstnanci školy

Vedení školy:

Ředitel školy

Mgr. Karel Minařík

Zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenka Filipová
Zástupce za Školskou radu

Mgr. Miroslava Mizerová,
Mgr. Jaroslav Vrabec

 

Třídní učitelé: 

Učitelka / Učitel Třídy
Mgr. Pavla Szabová 1.A
Mgr. Jana Lövenhöferová 1.B
Mgr. Ivana Hášová 2.A
Mgr. Lenka Janatková 2.B
Mgr. Martina Heřmanová 3.A
Mgr. Naděžda Vavrušková 3.B
Mgr. Hana Kostrbová 4.A
Mgr. Miroslava Mizerová 4.B
Mgr. Milena Suchopárová 5. třída
Mgr. Ivana Vobořilová 6. třída
Mgr. Dagmar Šinerová 7.A
Ing. Mária Vostarková 7.B
p. uč. Josef Duben 8. třída
Mgr. Jaroslav Vrabec 9. třída

 

Netřídní učitelé: 

Jméno
Výuka
Mgr. Romana Strejčková Nj, Dej,
Mgr. Denisa Holá Vv
Mgr. Lucie Bernátová M, Inf., Př
Gabriela Havránková Aj, Hv
Mgr.Eliška Martiniuková Nj

 

Správce počítačové sítě: p. Jiří Kyslík

ICT koordinátor: Mgr.Lucie Bernátová

 

Školní družina 

Jméno Funkce
p. Věra Cengerová vedoucí ŠD, 3.oddělení,                  487 829 617
p. Lenka Ötwösová vychovatelka, 1.oddělení               487 829 619
p. Blanka Korousová vychovatelka, 2.oddělení               487 829 618

 

Školní jídelna

Jméno
Funkce
p. Lenka Křižánková vedoucí ŠJ
p. Anna Schmiedová vedoucí kuchařka
p. Božena Šmídová kuchařka
p. Helena Vránová kuchařka
p.Dagmar Iszvorová kuchařka
   

 

Vedoucí školní kantýny: p. Helena Vyhnánková

 

Provozní  zaměstnanci

Jméno Funkce
p. Ivana Prokopová hospodářka školy
p. Pavlína Voslařová ved. uklízečka, školnice
p. Helena Vyhnánková uklízečka
p. Jaroslava Niklová uklízečka
p. Iveta Černá uklízečka