Školní družina

   VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH

                 

               

                

 

                 ŠKOLNÍ ROK 2012 - 2013

CHARAKTERISTIKA ŠD

   ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračování školního vyučování. Formou her získávají nové poznatky a vědomosti.   Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika - dětem zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času.

 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

   Vychovatelka ŠD splńuje ÚSO vzdělání pedagogického směru oboru vychovatelství, každoročně se podílí na akreditovaných kurzech a programech dalšího vzdělávání. Podílí se na přípravě školních akcí. Vede zájmové kroužky dle vlastní specializace a osobního zaměření. Velice úzce spolupracuje s učiteli.

    FORMY VZDĚLÁVÁNÍ   

Pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou zaměstnání ( hygiena, oběd, relaxace, pobyt venku ) 

Příležitostné akce : - jsou pro všechna oddělení školní družiny ( karneval, čarodějnice, bruslení atd. )   

Spontánní aktivity : -zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku a koncových družin 

Odpočinkové činnosti : - spočívají v aktivním odpočinku, kompenzují jednostrannou zátěž školního vyučování 

Příprava na vyučování : - je zahrnuta do didaktických her, kvízů, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování                                                                    

       INFORMACE ŠD na školní rok 2012 - 2013

 Provoz ŠD - 6, 15 - 8, 00 a 11, 40 - 16, 30 hod.

 Přihlášky - ve formě zápisního lístku, které obdržíte od p. vychovatelky ve školní družině, je nutné odevzdat nejpozději do 10. 9. 2012.

Poplatek za ŠD - činí 200,- Kč měsíčně, platí se pololetně                                                                 ZÁŘÍ - PROSINEC = 800,- Kč                                                                                 LEDEN - ČERVEN = 1200,-Kč

Zaplatit je možno i na celý školní rok = 2000,- Kč. Platí se hotově, platbu vybírá ved. vychovatelka Věra CENGEROVÁ ( 3. odd. ŠD )

Stravné - si každý rodič vyřizuje v budově školní jídelny u vedoucí ŠJ p. Lenky Křižánkové. Pitný režim je zajištěn po dobu pobytu ve školní družině

Co dítě potřebuje do ŠD - převlečení na pobyt venku ( ve zřetelně označené igel. tašce ), papírové kapesníčky, toalet. papír

Vyzvedávání dětí - odchod dětí ze ŠD je organizován v intervalech: do 13,00hod., potom od 14,30 - 16,30hod.Žáci odcházejí samostatně nebo v doprovodu osob, které jsou uvedeny v zápisním lístku. Vychovatelky předávají děti rodičům. Pokud potřebujete dítě vyzvednout jinak, než je uvedeno v ZL, je nutno vyplnit předtištěný formulář ( k dispozici je u každé p. vychovatelky ). V žádném případě NESMÍ BÝT UVOLNĚNO NA TELEFON !!!  

Zájmové kroužky - zahájí svou činnost od 12. září 2012. Kroužek bude otevřen při počtu minimálně 10 dětí. Přihlášky obdržíte od p. vychovatelek. Nabídka kroužků bude zpracována do 06. 9. 2012. Kroužky se budou konat pravděpodobně v době od 13,30 - 16,00 hod. ( bude upřesněno ).

Čím nám můžete pomoci ? - jakékoliv papíry ( i po jedné straně potištěný ), různorodý materiál na pracovní činnosti ( zbytky vln, knoflíky atd. ), reklamní a dárkové předměty na odměny. Předem děkuji ved. vych. Věra Cengerová

 NEVÍTE CO S VOLNÝM ČASEM ?      

                  PŘIJĎTE MEZI NÁS !      

 Milé děti, vážení rodiče, v letošním školním roce 2011 - 2012 jsme pro vás opět připravili nabídku zájmové činnosti. Máte možnost si vybrat z několika zájmových kroužků, které vedou p. vychovatelky. Jedná se o

       KERAMICKÝ KROUŽEK

       ŠIKOVNÉ RUČIČKY

       POHYBOVÉ HRY

      VESELÁ FLÉTNIČKA

      TURISTICKÝ KROUŽEK

Co musíte udělat pro to, abyste mohli vhodně využít svůj volný čas

  vybrat si kroužek ( kroužků si můžete vybrat i více ), vyplnit přihlášku a odevzdat ji p. vychovatelce do ŠD, nejpozději do 06. 9. 2012                     POZOR : - kroužek bude otevřen pouze v případě 10ti přihlášených dětí. Do 12. září 2012 vám bude oznámeno, zda-li bude kroužek zprovozněn. Kroužky zahájí svou činnost ve třetím týdnu měsíci září 2012 a ukončí postupně v měsící červen 2013.

     VYBERTE SI, PŘIHLAŠTE SE, PŘIJĎTE a UVIDÍTE.

                  TĚŠÍME SE NA VÁS    

 

VĚRA CENGEROVÁ - ved. vychovatelka ŠD                                                                  3. oddělení ŠD

                                       cengerova.v@seznam.cz

  mobil - 605814390  

                            BLANKA KOROUSOVÁ - vych. ŠD                                                                                2. oddělení ŠD 

                                   blanka.korousova@seznam.cz     

mobil - 739214652 

                          LENKA ÖTWÖSOVÁ - vych. ŠD                                                                                   1. oddělení ŠD                                                                                           lenka.otwosova@seznam.cz

   mobil - 775280355   

 

   
Přihláška do zájmového kroužku
Formulář pro omluvení žáka

 

 Přejeme krásný školní rok

             2012 - 2013

                            

                       

 

VV soutěž,,Pampeliška, HRÁTKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Dnešní odpoledne jsme si užívali sluníčka. Před školou na chodníku proběhla výtvarná soutěž o nejhezčí pampelišku a potom jsme šli na školní zahradu, kdekaždý z nás strávil odpoledne dle svého přání.

                           v. vych. Věra Cengerová

http://verasd.rajce.idnes.cz/VV_soutez%2C%2CPampeliska/

http://verasd.rajce.idnes.cz/Odpoledne_na_skolni_zahrade/

 

FÁBORKOVANÁ

  V úterý 21. května jsme dtem připravili známou a oblíbenou venkovní hru,,Fáborkovanou".Vydali jsme sedo přírody, kde jsme si zasoutěžili a v cíli trasy nás čekal poklad. Cesta vedla přes Hůrku, směrem k pískovně a k Mlékárně. Vedly nás bílé fáborky a po trase se ukrývaly lístečky s úkoly. Mos se nám to všem líbilo.

                                     v. vych. Věra Cengerová

    

http://verasd.rajce.idnes.cz/Faborkovana/

FINÁLE  pěvecké soutěže  DO- RE- MI

 

  Před touto soutěží proběhlo semifinále v kmenových tídách ŠD. Děti ze ŠD si pak vybraly 3 zástupce, kteří budou svoji třídu reprezentovat ve finále. Paní vychovatelka Blanka se stala moderátorkou celé soutěže. Přivítala nejen soutěžící, ale také diváky a děvčátka, která nám zpestřila program hrou na flétničky. Do poroty zasedli 3 zástupci z jednotlivých oddělení a už to začalo. Postupně se střídali zástupci jednotlivých oddělení, třída se otřásala v základech, jak diváci tleskali. Děti zpívaly úžasně a dokonce jsme objevili i několik nových talentů. A jak to dopadlo?

1. místo - Vojtík TALMAN

2. místo - Jasmínka ŽIVCOVÁ

3. místo - Anička MÁCOVÁ

 Vítězům jsme poblahopřáli a předali ceny.

                                   v. vych. Věra Cengerová

 

http://verasd.rajce.idnes.cz/Finale_DO-RE-MI/

 

SKLÁRNA  AJETO  -  LINDAVA

 

V druhém květnovém svátku skupinka dětí ze školní družiny navštívila sklárnu v Lindavě. Po prohlídce hutí jsme šli do krčmy, kde jsme si sami zkusili foukání skla. Věřte, nevěřte, lehká práce to není. Při zpáteční cestě jsme navštívili lesní divadlo ve Sloupu v Čechách. Posvačili jsme, prozkoumali skalní prostory a někteří z nás si zkusili zahrát  i divadlo. Výlet byl suuuuuper a spokojeni jsme se vraceli domů.

                  v. vych. Věra Cengerová

 

http://verasd.rajce.idnes.cz/Sklarna-Ajeto-8.5.2013/

 

ČARODĚJNICE  2013

  POSLEDNÍ DUBNOVÝ DEN SE V NAŠÍ ŠD KONÁ TRADIČNÍ VELKÁ OSLAVA,,ČARODĚJNIC", PLNÁ HUDBY, SOUTĚŽÍ PRO DĚTI, OPÉKÁNÍ ČARODĚJNICKÉ KLOBÁSKY A V ZÁVĚRU UPÁLENÍ ČARODĚJNICE. TA LETOŠNÍ SE NÁM VYDAŘILA A BYLI JSME VŠICHNI VELMI SPOKOJENI. PODÍVEJTE SE NA FOTEČKY

http://verasd.rajce.idnes.cz/CARODEJNICE_2013/

 

DO-RE-MI

 Každým rokem probíhá v naší družince pěvecká soutěž. Letošní třídní kola máme za sebou a nyní nás bude čekat celodružinové semifinále. Za naše oddělenípostupují Anička Mácová, Martinka Doubková a Simonka Zímová. GRATULUJEME Děvčata, budeme Vám fandit v květnu ať Vám to krásně zpívá

           

http://verasd.rajce.idnes.cz/Tridni_kolo_DO-RE-MI/

 

DEN  ZEMĚ

  Den Země je den věnovaný Zemi, který se koná 22.dubna. My jsme si ho byli připomenout ve vlastivědném muzeu, kde byl připraven v tento den pro děti program. Moc se nám to líbilo. Soutěžili jsme, malovali obrázky, skládali origami v pracovních dílničkách.

   http://verasd.rajce.idnes.cz/DEN_ZEME-25.4.2013/            ...

 

DIVADLO

  Na rozloučenou v tomto školním roce jsme se pobavili s pohádkou naší ,,KOLOBĚŽKY". Děkujeme za krásné pohádky a přejeme jim krásné prázdniny. Těšíme se zase v září

                 

http://verasd.rajce.idnes.cz/Divadlo-16.4.2013/

 

BABYLON - velikonoční pobyt

 O velikonočních prázdninách jsme se vydali do Babylonu. Co dodat ?        SUPERRRRRRRRRRR

http://verasd.rajce.idnes.cz/BABYLON_-_velikonocni_pobyt/

 

VELIKONOČNÍ  DÍLNIČKY - SLOUP  V ČECHÁCH

Velikonoční výstavu spojenou s dílničkama navštívila naše družinka.

http://verasd.rajce.idnes.cz/Velikonocni_dilnicky-_Sloup_v_Cechach/

 

DIVADLO,,KOLOBĚŽKA"

 V únoru k nám přijela Koloběžka s pohádkou o bacilech.

http://verasd.rajce.idnes.cz/Divadlo,,Kolobezka_v_unoru

 

BOBOVÁNÍ  V  ÚNORU

http://verasd.rajce.idnes.cz/Bobovani_v_unoru/

 

 

BRUSLENÍČKO

Každý týden setěšíme na led. Bruslit se naučil každý a také jsme si zahráli hokej.

http://verasd.rajce.idnes.cz/Bruslenicko_v_unoru_a_breznu/

 

Vycházka k Ploučnici

Cestou za kachničkama jsme si zahráli hry a zasoutěžili.  Podívejte se na foto

http://verasd.rajce.idnes.cz/Vychazka_k_Ploucnici/

BOBOVÁNÍ, BRUSLENÍ

Sněhové podmínky parádní, svahu jsme si užili. Na ledovou olchu chodíme pravidelně. Už umíme skoro všichni bruslit. Hurááááá!!!!!

http://verasd.rajce.idnes.cz/Hratky_na_snehu/

http://verasd.rajce.idnes.cz/Snehove_radovanky-28.1.2013/

 

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

V úterý 15. ledna 2013 proběhl na naší škole tradiční,,Den otevřených dveří", který si stanovil za hlavní cíl představit nabídku vzdělání naší školy. Celé dooledne se u nás vystřídalo několik MŠ. Děti si prohlédly učebny, tělocvičnu a také navštívily školní družinku.

                                    v. vych. Věra Cengerová

                  

http://verasd.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri-15.1.2013/

BOBOVÁNÍ

  Snížek nám napadl a my si užíváme bobování. Každý den vyběhneme na kopec a jezdíme, jezdíme, jezdíme. Je to prima

    

http://verasd.rajce.idnes.cz/Bbovani-15.1.2013/

VYHODNOCENÍ  SBĚRU  CHLEBA

Každým rokem sbíráme pro zvířátka suché pečivo. V první polovině školního roku už víme kdo je vítězem.

    1. místo : Anička  MÁCOVÁ

    2. místo : Terezka  POLICEROVÁ

    3. místo Simonka  ZÍMOVÁ

Výhercům gratulujeme a děkujeme všem dětem, které myslí na zvířátka a nosí jim pečivo. Ve sběru pokračujeme až do poloviny června 2013.

                                       v. vych. Věra Cengerová

             

http://verasd.rajce.idnes.cz/Vyhodnoceni_sberu_chleba/

BAZÉN

  V Novém roce 2013 si děti prodloužily vánoční prázdniny o dva dny ředitelským volnem. My jsme se páteční den vydali do děčínského plaveckého bazénu, kde je nám vždy super a užijeme tam spousty legrace. Kdo chce, může se podívat na fotečky.

                                     v. vych. Věra Cengerová

  

http://verasd.rajce.idnes.cz/Bazen-4.1.2013/

 

 

                          

     Krásné prožití vánočních svátků,

mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2013

přeje kolektiv vychovatelek ŠD

 

                    

Vánoční  BABYLON

http://verasd.rajce.idnes.cz/BABYLON-15.12.2012/

Druhé bobování

    podívejte se na pokračování zimních radovánek na sněhu. je to SUPERRRRRRRRRRRRRRRR

http://verasd.rajce.idnes.cz/2.bobovani/

,,KOLOBĚŽKA"

   V předvánočním čase k nám přifrčela,,KOLOBĚŽKA" zahrát pohádku o neposlušném čertíku Hubertovi. Byla krásná, všem se nám moc líbila a pobavili jsme se

                                         

http://verasd.rajce.idnes.cz/Vanocni_divadlo%2C%2CKolobezka/

   

ZDOBENÍ  PERNÍČKŮ

  V předvánočním čase si děti ze ŠD měly možnost vyzkoušet tradiční zdobení vánočních perníčků. Maminka Kristýnky Krausové napekla voňavé medové perníčky, paní kuchařky připravily cukrovou polevu na zdobení a děti se pustily s chutí do tvořivé práce. Odměnou všem byly krásné vlastnoručně nazdobené perníčky, které si odnesly domů. Děkuji mamince Krausové za perníčky a paním kuchařkám za přípravu polevy.

                           v. vych. Věra Cengerová

 

http://verasd.rajce.idnes.cz/Zdobeni_pernicku/

 

 

 

 

 

ZÁVODY VE SJEZDU

Nastal den, kdy jsme se proměnili v závodníky. Závodili jsme ve sjezdu na bobech. Každý z nás bojoval, neboť chtěl vyhrát.Ale víme, že vítězové jsou pouze tři. Dnes to byla 1. místo : Kája Vlasáková

                                            2. místo : Rózi Stejskalová

                                             3. místo Štěpán Pícha

Všem vítězům gratulujeme

                           

http://verasd.rajce.idnes.cz/Zavody_ve_sjezdu/

 

PRVNÍ  BOBOVÁNÍ

V pondělí 10.12.2012 se děti vypravily za sněhem na kopec u školy. Užily si první bobování a šťastně se vrátily do školní družinky. Už se těšíme na příště, kdy jdeme na Hůrku závodit ve sjezdu,,Nejrychlejší boby".tak nám držte palečky

    

http://verasd.rajce.idnes.cz/Prvni_bobovani/

VÁNOČNÍ  TRHY  V  AMBIT

Vánoční trhy se snad ve všech městech staly součástí vánoční atmosféry. Vánoce, to není jen vánoční romantika trhů, ale především dárky, které děti možná nakoupily právě zde. Ve stáncích jsme našli vánoční ozdoby, svícny, keramiku, textilní výrobky, ale třeba i perníky nebo foukané sklo. Všude nás provázely tóny vánočních koled. Prostě,,TRHY PATŘÍ K ADVENTU STEJNĚ JAKO KAPR K VÁNOCŮM".

                                    ved. vych. Věra Cengerová

              

http://verasd.rajce.idnes.cz/Vanocni_trhy/

 

 

          ČERTOVSKÉ  ODPOLEDNE

Vždy začátkem prosince s blížícím se Mikulášem vyvstává otázka - co ti čerti. Kde se berou a jak na ně. Tak jsme si s dětmi ve školní družině udělali malé čertí sympozium - povídání o čertech. Podstatné jsou čertí atributy, podle kterých ho spolehlivě poznáte. Děti vyprávěly, jak takový čert může vypadat, v jakých podobách se objevuje, co dělá, kde bydlí a čím se asi živí. Některé čertoviny si i samy vyzkoušely. Třeba chůzi na čertích kopytech nebo čertopis.

Přečetli jsme si pohádky Čert a kovář a Čertí tanec, kde je vše jasné. Nad každým čertem, nad čertem v jakékoli podobě se dá nějak vyzrát. Většinou k tomu dopomůže láska nebo šlechetný úmysl a odvaha. Tu děti musely projevit když prolezly strašidelným tunelem. Kam? Do nebe. Do nebe k Mikuláši, který jim rozdal dárky.

Takže nakonec zase všechno dobře dopadlo.

                               

   http://verasd.rajce.idnes.cz/Mikulasska_besidka-_4.12.2012/ 

JAK SE NÁM VYDRY SCHOVALY

Opravdu. Již několikrát byl potvrzen výskyt vydry říční u Robečského potoka. Že jde o šikovnou a inteligentní šelmu, která se dokáže dobře schovat, jsme se přesvědčili v sobotu 24.11. Tento den zorganizovala Ekoporadna při Vlastivědném muzeu v České Lípě zajímavé putování po vydřích stopách. Národní přírodní památkou Peklem nás provázel zoolog ing. Zdenek Vitáček, jehož poutavý výklad byl navíc velmi zajímavý. Doporučil nám, abychom se soustředili na tzv. pobytové značky vydry: stopy, ale i trus nebo zbytky potravy a podobně. Buď po sobě vydry začaly uklízet nebo jsme neměli štěstí. Nic jsme totiž nenašli. To ale nemění nic na faktu, že jsme si udělali hezký výlet.

                                  ved. vych. Věra Cengerová

      

http://verasd.rajce.idnes.cz/Pochod_s_vydrou/

 

PRVNÍ   KRŮČKY NA LEDU

Tak naše první zkouška na ledu proběhla bez bolesti a úrazu. Nějaké pády nastaly, ale to vše vypilujeme. Odcházeli jsme radostně do družinky a už se informovali na další ,,školičku bruslení". Moc se těšíme .

   

http://verasd.rajce.idnes.cz/Bruslenicko/

 

 

Děti v Libertinu

    Jestliže libertin vyjadřuje volnost názorů, nespoutanost a svobodu, pak DDM Libertin v České Lípě reprezentuje volnost výběru a množství možností, jak smysluplně trávit volný čas. Přesvědčily se o tom děti ze školní družiny při exkurzi v DDM. Role průvodkyně se ujala paní ředitelka Mirka Netolická a ukázala dětem jednotlivá oddělení s nejrůznějšími zaměřeními. Viděli jsme například chovatelský kroužek, modelářský, výtvarný, keramický a jistě bychom si prohlédli další, pokud by bylo více času. Asi nejvíce zájmu vzbudila u dětí exkurze zvířátek. Dozvěděli jsme se tak kdo má jaké zvíře doma a jak se o ně správně starat. Byla zde i příležitost předat zvířátkům donesené dárky - ořechy, piškoty, mrkev, jablka, tvrdý chléb a další. Odměny se ale dočkaly i děti, protože v závěru  exkurze soutěžily v kvízu o zvířatech, za který byla odměna. Věřím, že jsme se inspirovali, kde a jak lze trávit volný čas a že jsme se dozvěděli něco nového a zajímavého.

                                        v. vych. Věra Cengerová

 

                  

               Děkuji rodičům žáka Tomáška S., kteří nám darovali do ŠD dvouplotýnkový elektrický vařič.

                              ved. vych. Věra Cengerová

 

 

PEČEME  PALAČINKY

Po bramborové dobrůtce jsme se dohodli, že si uděláme v družince sladké odpoledne.Smažili jsme palačinky. Někteří z nás donesli materiál, udělali jsme těsto a už se smažilo. Vůně se šířila po celé škole. Kdo chtěl, tak si zkusil i palačinku otočit a můžeme Vám říct, že to není žádná sranda. Upečené do zlatava se namazaly a na závěr ozdobily šlehačkou. Dobrou chuť, výborné !!! Podívejte se na foto, jak nám chutnalo.

                               ved. vych. Věra Cengerová

   

http://verasd.rajce.idnes.cz/Peceme_palacinky/

BRAMBOROVÝ  TÝDEN

V týdnu od 5. - 9. listopadu jsme si udělali bramborový program. Vyprávěli jsme si o historii brambor, kdy se k nám do Evropy dostaly a od kdy je máme v jídelníčku. Potom jsme si vyráběli  bramborová tiskátka a tiskli na papírové ježky, usmažili si je na pánvi a nejlepší pochoutkou byly bramboráky. Strouhali jsme, kořenili, míchali těsto, pekli a na závěr se s chutí dali do kásně opečených výrobků. Než jsme ale brambory zpracovaly, tak jsme si s nima i pěkně procvičili matematiku.Sčítání, odčítání a přiřazování nám šlo. Bramborový týden se dětem líbil, byl pestrý, zajímavý a užili jsme si spoustu legrace.

                                    v. vych. Věra Cengerová

http://verasd.rajce.idnes.cz/Bramborovy_tyden/

 

,,KOLOBĚŽKA"

     S první klasickou pohádkou o Červené Karkulce do naší družinky přijelo divadlo,,Koloběžka". Moc jsme se těšili a každý z nás si to užil.

                                   v. vych. Věra Cengerová

http://verasd.rajce.idnes.cz/Divadlo%2C%2CKolobezka/

 

    LUŽ  2012

Podzimní prázdniny jsme prožili v Lužických horách na chatě Luž. Dva dny plné zábavy a legrace si užila skupinka dětí ze školní družiny společně s 1.A. Podívejte se na foto a uvidíte více

   

                                 

http://verasd.rajce.idnes.cz/EXPEDICE_-_LUZ_2012/

DĚČÍN - plavecký bazén

  24.10.2012 naše děti měly ředitelské volno. Využili jsme ho k návštěvě plaveckého bazénu v Děčíně. Děti si užily vodních radovánek a tobogánů. Unaveni jsme se odploužili k vlaku a jeli domů. Těšíme se na další dobrodružství.

                                         v. vych. Věra Cengerová

  

                

http://verasd.rajce.idnes.cz/Decin-plavecky_bazen%2C24.10.2012/

DEN  STROMŮ

 Den stromů, který připadá každoročně na 20. října, oslavila naše ŠD celodružinovým projektem v okolí naší školy. Z aktivity dětí vznikly dva stromy snů, které byly ozdobeny výrobky dětí. Navštívil nás i ,,Pán lesů", který si s námi tento svátek připomněl. Do tohoto projektu se zapojila všechna oddělení ŠD.

                             v. vych. Cengerová Věra

                           

http://verasd.rajce.idnes.cz/Den_stromu-18.10.2012/

                   

VÝLET  NA  JEDLOVOU

Když stanete na třetím nejvyšším vrcholu Lužických hor, ocitnete se ve výšce 774m nad mořem. Když vystoupáte na místní rozhlednu, budete ještě o pár desítek metrů výše a možná k vám z dálky dolehnou známé Ódy na radost, dílo Friedericha Schillera. A právě Friederich Schiller má zde pomník. Rozhlédnutím po okolí, mezi převažujícími smrky, tu a tam buky, možná objevíte jedli, která dala této hoře jméno. Ano, když toto všechno nastane, stojíte na Jedlové hoře. Tam jsme se v neděli 14.10.2012vydali se śkolní družinkou. Důvodem byl blížící se Den stromů a fakt, že málokterá dřevina má svou horu tak jako jedle. Mohli jsme tak při pozorování podzimní přírody ověřit své znalosti při určování druhů stromů a možná si tak uvědomit, co strom pro člověka znamená. Náš zájem jistě ocenili i lesní skřítci, kterým děti stavěly malé domečky. Samozřejmě jsme se podívali i na rozhlednu a cestou domů si zahráli různé soutěže. Děkuji tedy všem, kteří se zúčastnili za příjemný den a těším se na další výlet.

                                        v. v. Věra Cengerová

  

                                

http://verasd.rajce.idnes.cz/Jedlova%2C14.10.2012/

 

 

 

 

 DRAKIÁDA 2012

V úterý 2.10. 2012 se na svárovském Wamberáku konala tradiční družinová DRAKIÁDA. Každý účastník dostal pamětní kartu, sladkost a drobnou odměnu. Sešlo se nás opravdu hodně. Počasí se k nám tentokrát neotočilo zády, pofukoval mírný vítr a sluníčko nás hřálo do zad. Draci byli vidět na obloze. Bylo se opravdu na co dívat. Děti pobíhaly sem a tam a snažily se toho svého draka popohnat vzhůru. Některým se to povedlo ( Terezka z 2.B ), ale našel se i drak, který zlenošil a jednoduše se mu nahoru vůbec nechtělo. Chválím děti touto cestou za vzorné chování a věřím, že mají společně na co vzpomínat. Též celému vychotýmu děkuji za přípravy a průběh akce.

                                            v.v. Věra Cengerová

                         

http://verasd.rajce.idnes.cz/DRAKIADA-rijen_2012/

    

 

 

 

 

 

 

 

ht