Zájmové aktivity

Celkový přehled zájmových aktivit ve školním roce 2011/2012 na ZŠ Partyzánská zde

 

Stránky jednotlivých zájmových aktivit

Dyslektická náprava (5. třídy) - Mgr. P. Szabová

Hudební kroužek (3.- 6. třídy) - Mgr. H. Kostrbová

Matematický kroužek (9. třída) - Ing. M. Vostarková

Florbal (1. - 9. třídy) - Mgr. R. Hofman -  informace v části nabídky ZŠ - florbal

Logopedická náprava (I. st.) -  Mgr. J. Lövenhöferová

Dyslektická náprava (II. st.) - Ing. M. Vostarková

Šachy (I. + II. stupeň) -  p. uč. Jaroslav Vrabec

Dramatický (2. třída) -  Mgr. Naděžda Vavrušková

Konverzace Aj - Mgr. Dagmar Šinerová

Dyslektická náprava (3. třídy) -  Mgr. H. Kostrbová

Zdravotní kroužek (4. -5. třídy) - Mgr. M. Suchopárová

Výuka hry na klavír, kytaru, školní kapela (I. + II. st.) - Mgr. J. Suchý

Mažoretky, roztleskávačky (2. -6. třídy) - Mgr. N. Vavrušková - informace v části nabídky ZŠ - mažoretky

Kroužky školní družiny (1. -3. třídy) - informace v části nabídky ZŠ - školní družina