Základní údaje

Název Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053,
příspěvková organizace
Adresa Partyzánská 1053
Česká Lípa
470 01
IČO 48283029
IZO 600 074 897
Bankovní spojení 408-25-824/0600
E-mail skola@zspartyzanska.cz

 

Základní škola Partyzánská 1053 je příspěvkovou organizací města           Česká Lípa.
Součástí organizace jsou: základní škola (pronájem, dohoda – PC učebna cca 120 Kč/1 hod.), školní družina, školní jídelna (pronájem, dohoda – přednáškový sál cca 200 Kč/1 hod.), tělocvična (pronájem – 300 Kč/1 hod., tel.: 487 829 612 - ŘŠ, aerobik - tělocvična ozvučena, florbalové vybavení, mantinely, elektronické skore, sálová kopaná, basketbal, volejbal), přírodní arboretum, zahrada a sportovní travnatý areál.

Ředitelem školy je od školního roku 2005/2006 pan Mgr. Rudolf Hofman, zástupkyní ředitele paní Mgr. Lenka Filipová, vedoucí školní družiny paní Věra Cengerová, vedoucí školní jídelny paní Lenka Křižánková, hospodářkou školy paní Ivana Prokopová, vedoucí správních zaměstnanců paní Pavlína Voslařová.
Při základní škole pracují tato dvě sdružení:
Školská rada, zřízená usnesením Zastupitelstva města Česká Lípa.              

  V současné době ve složení: předseda ŠR pan Mgr. Jaroslav Vrabec, členové  Bc. Hana Moudrá, PaedDr. Jiřina Ledvinková, Mgr. Miroslava Mizerová, p. Petra Ikráthová, p. Miloš Holec.

Rada rodičů, kde jejími členy jsou zákonní zástupci žáků z jednotlivých tříd volení na období jednoho roku.

V roce 2009 slavila škola 105 let od svého založení – více fotografická prohlídka školy a podrobná historie školy, ukázky ze školní Akademie 2009 - viz fotogalerie.

Počet zaměstnanců organizace:

  1. Pedagogičtí pracovníci:         21 učitelů ZŠ + 3 vychovatelky ŠD
  2. Pracovníci školní jídelny:        4 zaměstnaci
  3. Provozní zaměstnanci školy:   5 zaměstnanců

Ve školním roce 2011/2012 se v 9 třídách I. stupně 5 třídách          II.  stupně vzdělává cca 300 žákyň a žáků. Školní družina3 oddělení s kapacitou 75 míst. Školní jídelna má kapacitu 700 stravovacích míst.