Výuka

  • úspěšní žáci ve školním kole v anglickém jazyce
  • postupující do okresního kola - Hana Veštšíková z 9. třídy (horní řada 2. zprava), Bára Schoedlbauerová ze 7. třídy (horní řada 2. zprava)

  • nejlepší žáci ve školním kole v zeměpisu
  • do okresního kola postoupil Jan Morc z 9. třídy (v horní řadě 2. zprava)

  • školní kolo v recitační soutěži II. stupně
  • do okresního kola postoupil Lukáš Janeček ze 7. třídy
  • Lukáš se umístil i velmi dobře v okresním kole matematiky, kde obsadil 5. místo

  • školní kolo recitační soutěže I. stupně
  • do okresního kola postoupila Aneta Procházková, kde získala krásné 2. místo

  • vítězka školního kola v německém jazyce Kristina Heřmanová

Tato stránka se průběžně upravuje, kliknutím na označení kabinetu vstoupíte na jeho stránku, kde získáte další informace o výuce jednotlivých předmětů.

Předmětové komise

Kabinet českého jazyka - Mgr. Ivana Vobořilová

Kabinet anglického jazyka - Mgr. Dagmar Šinerová

Kabinet německého jazyka - Mgr. Petra Horčičková

Kabinet matematiky, fyziky, chemie - Ing. Mária Vostarková

Kabinet zeměpisu, přírodopisu - Mgr. Jaroslav Vrabec

Kabinet dějepisu -   Mgr. Petra Horčičková

Kabinet informatiky -   Mgr. Lucie Bernátová

Kabinet výchovy k občanství - Mgr. Denisa Holá

Kabinet tělesné výchovy- Mgr. Rudolf Hofman

Kabinet hudební výchovy - Mgr. Jan Suchý

Kabinet výtvarné výchovy - Mgr. Denisa Holá

Metodická sdružení

pro 1. - 3. ročník - Mgr. Miroslava Mizerová

pro 4. - 5. ročník - Mgr. Pavla Szabová

Výchovné poradenství
konzultace - Ing. Mária Vostarková
Plán MPP 2011/2012  zde

Minimální preventivní program
konzultace - Mgr. Ivan Vobořilová
Plán MPP 2011/2012  zde

Environmentální výchova
konzultace - Mgr. Jaroslav Vrabec
Plán EVVO 2011/2012  zde

Koordinace ICT
konzultace - p. uč. Lucie Bernátová
Plán ICT 2011/2012  zde