Dokumentace školy

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2011/2012 zde

Výroční zpráva 2010/2011 zde

Činnost kontrolních orgánů: (nebyla zjištěna závažná porušení ve vedení a řízení školy – zprávy předány zřizovateli školy a školské radě) 

kontrola ČŠI, zahájena dne 2.3. 2010 se zaměřením na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovanou ZŠ dle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,

kontrola v souladu s plánem kontrolní činnosti zřizovatele města Česká Lípa, zahájena dne 13.3. 2011 podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

kontrola v souladu s plánem kontrolní činnosti Krajského úřadu Libereckého kraje, zahájena dne 13.6. 2011 se zaměřením na kontrolu čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,

kontrola v souladu s plánem kontrolní činnosti zřizovatele města Česká Lípa, zahájena dne 23.5. 2012 podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Předmětem je zejména prověření efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti hospodaření s finančními prostředky města, dále prověření vnitřního kontrolního systému.

Řády školy

Školní řád
Řád školní družiny
Řád školní jídelny
Pravidla pro hodnocení žáků

 

Koncepce školy

Koncepce ZŠ
Koncepce zdravého životního stylu

 

Pravidla

Pedagogická pravidla

  Formuláře

Zápisní lístek do ŠD

 

PřílohaVelikost
Zápisní list do I.třídy.pdf66.52 KB
Žádost o uvolnění_rekreace.pdf45.87 KB
Žádost o přijetí dítěte do ZŠ.pdf71.69 KB
Informace k zápisu 2013.pdf80.32 KB